..:: slovenska php stran ::..
uporabniško ime:
geslo:
- napiši
- arhiv
- sveže
- napiši
- arhiv
- Spletni ko...
- MySql Iska...
- Preprosta ...
- PHP - dina...
- Google - i...
- Števec obi...
- PHP - krat...
- PHP in MYS...
- mail skrip...
- prva stran
- e: lazo@php-si.com
- izmenjava pasic
- pozabili geslo
Smrkec.com - Mnogo stvari na enem mestu
Pikslar.com
www.matjazev.net
slo-podnapisi.net
100si
stran: [1]
sebastijan
član

št. sporočil: 23
datum: 04.04.2006 | čas: 22:44

Pop TV:


Koda:

<?php
header("Content-type: text/html; charset=iso-8859-2");
$stran = file_get_contents("http://24ur.com/spored/poptv_".mktime(0, 0, 0, date("m", time()), date("d", time()), date("Y", time())).".php");
preg_match_all("/<span class=\"tv_clock\">(.*)<\/span>[\s]+<span class=\"tv_prog_content\">[\s]+<span class=\"tv_prog_title tv__linkblue\">(<a href=\"(.*)\" >(.*)<\/a>|(.*))<\/span>[\s]+<br \/>(.*)[\s]+<\/span>/", $stran, $izpis, PREG_SET_ORDER);
foreach ($izpis as $spored) {
$cas = explode(":",$spored[1]);
print ((strlen($cas[0]) == 1)?"0".$cas[0].":".$cas[1]:$cas[0].":".$cas[1])." - ".((empty($spored[4]))?trim($spored[5]):"<a href=\"http://24ur.com$spored[3]\">".trim($spored[4])."</a>")."<br>";
}
?>
Kanal A:


Koda:

<?php
header("Content-type: text/html; charset=iso-8859-2");
$stran = file_get_contents("http://24ur.com/spored/kanala_".mktime(0, 0, 0, date("m", time()), date("d", time()), date("Y", time())).".php");
preg_match_all("/<span class=\"tv_clock\">(.*)<\/span>[\s]+<span class=\"tv_prog_content\">[\s]+<span class=\"tv_prog_title tv__linkorange\">(<a href=\"(.*)\" >(.*)<\/a>|(.*))<\/span>[\s]+<br \/>(.*)[\s]+<\/span>/", $stran, $izpis, PREG_SET_ORDER);
foreach ($izpis as $spored) {
$cas = explode(":",$spored[1]);
print ((strlen($cas[0]) == 1)?"0".$cas[0].":".$cas[1]:$cas[0].":".$cas[1])." - ".((empty($spored[4]))?trim($spored[5]):"<a href=\"http://24ur.com$spored[3]\">".trim($spored[4])."</a>")."<br>";
}
?>


Sebastijan Bauman
sebastijan
član

št. sporočil: 23
datum: 05.04.2006 | čas: 00:16

RTV Slo (TV Slovenija 1 = 1; TV Slovenija 2 = 2; A1 = 3; VAL 202 = 4; ARS = 5):Koda:

<?php
define("RTV_SPORED", 5);
header("Content-type: text/html; charset=iso-8859-2");
$stran = file_get_contents("http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rspored-v2&izbran_dan=".date("Y-m-d", time())."&izbran_program=".RTV_SPORED."&s_content=xml");
preg_match_all("/<ura>(.*)<\/ura>[\s]+<naslov>(.*)<\/naslov>/", $stran, $izpis, PREG_SET_ORDER);
foreach ($izpis as $spored) {
print $spored[1]." - ".$spored[2]."<br>";
}
?>
sporočilo je spremenil sebastijan [05.04.2006 ob 00:22]

Sebastijan Bauman
MrM
član

št. sporočil: 2080
datum: 05.04.2006 | čas: 07:29

Dokaj uporabni "code snippet" (dokler RTV ne spremeni HTMLja ). Ne bi pa škodilo, če bi bila koda malenkost bolj pregledna .God is real, unless declared integer.
sebastijan
član

št. sporočil: 23
datum: 05.04.2006 | čas: 08:04

Naredi pregledneje MrM. Zato sem objavil.Sebastijan Bauman
fREDi
član

št. sporočil: 960
datum: 05.04.2006 | čas: 08:17

se moja koda ki jo uporabljam

Koda:

<html>
<head>
<title>TV Spored - bY CrazY`A|</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style type="text/css">
div
{
   border: 1px solid #000000;
   font-family: verdana;
   font-size: 12px;
}
body
{
   background-color: #E5F5FF;
   font-family: verdana;
   font-size: 12px;
}
img
{
   border: 0px;
}
div
{
   border: 0px;
}
</style>
<script language="Javascript">
var divs = new Array('tvs1', 'tvs2', 'kanala', 'poptv', 'discovery');
function toggle_view(item_id){
   for(x=0;x<divs.length;x++)
   {
      a= document.getElementById(divs[x]);
      if (a)
      {
         if(divs[x] == item_id)
         {
            if (a.style.display=='')
               a.style.display= 'none';
            else
               a.style.display= '';
         }
         else
            a.style.display= 'none';
      }
   }
}
</script>
</head>

<body>
<a href="javascript:toggle_view('tvs1');" title="TVS 1"><img src="tvs1.gif" alt="TVS 1" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="javascript:toggle_view('tvs2');" title="TVS 2"><img src="tvs2.gif" alt="TVS 2" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="javascript:toggle_view('kanala');" title="Kanal A"><img src="kanala.gif" alt="Kanal A" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="javascript:toggle_view('poptv');" title="POP TV"><img src="poptv.gif" alt="POP TV" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<br />
<?php
# functions
function compareTime($fTime, $sTime, $cTime)
{
   $ura1 = str_replace(":", "", $fTime);
   $ura2 = str_replace(":", "", $sTime);
   $cTime = str_replace(":", "", $cTime);
   $ura2 = ($ura2) ? $ura2 : $ura1+10;
   $ura1 = ($ura1 < 400) ? $ura1+2400 : $ura1;
   $ura2 = ($ura2 < 400) ? $ura2+2400 : $ura2;
   $cTime = ($cTime < 400) ? $cTime+2400 : $cTime;
   if($ura1 <= $cTime && $ura2 > $cTime)
      return true;
   else
      return false;
}
function DatWrite($file, $cont)
{
   $fp = fopen($file, "w+");
   fwrite($fp, $cont);
   fclose($fp);
}
function CheckFile($file, $url)
{
   $dir = "./cache/";
   $file = $dir.$file;
   if(!(file_exists($file) && (date("Ymd", filemtime($file)+(3600*24)) > date("Ymd", time()-400))))
      DatWrite($file, file_get_contents($url));
   return file_get_contents($file);
}
# functions
$time = date("H:i");
if (str_replace(":", "", $time) < 400)
{
   $min = 1;
   $date = date("Y-m-d", time()-3600*24);
}
else
   $date = date("Y-m-d");
$parDate = explode("-", $date);
$today = array();
// TVS 1 START
$cont = CheckFile('tvs1.dat', 'http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rspored-v2&izbran_dan='.$date.'&izbran_program=1&s_content=xml');
$xml = simplexml_load_string($cont);
$pSeznam .= '<div id="tvs1" style="display: none;border: solid 1px #000000;">'."\n";
$k = 1;
$today[0][] = "TVS 1";
foreach($xml->spored AS $spored)
{
   $print = $spored->ura.' - '.$spored->naslov;
   if (compareTime($spored->ura, $xml->spored[$k]->ura, $time))
      $today[0][] = $print = '<b>'.str_replace("\r\n", "", $print).'</b>';
   $pSeznam .= '  <div style="width:100%;background-color:'.((($k-1)%2 == 0) ? '#9ccff0' : '#e5f5ff').';border: 0px;">'.$print."</div>\n";
   $k++;
}
$pSeznam .= '</div>'."\n";
// TVS 1 END

// TVS 2 START
$cont = CheckFile('tvs2.dat', 'http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rspored-v2&izbran_dan='.$date.'&izbran_program=2&s_content=xml');
$xml = simplexml_load_string($cont);
$pSeznam .= '  <div id="tvs2" style="display: none;border: solid 1px #000000;">'."\n";
$k = 1;
$today[1][] = "TVS 2";
foreach($xml->spored AS $spored)
{
   $print = $spored->ura.' - '.$spored->naslov;
   if (compareTime($spored->ura, $xml->spored[$k]->ura, $time))
      $today[1][] = $print = '<b>'.str_replace("\n", "", $print).'</b>';
   $pSeznam .= '  <div style="width:100%;background-color:'.((($k-1)%2 == 0) ? '#9ccff0' : '#e5f5ff').';border: 0px;">'.$print."</div>\n";
   $k++;
}
$pSeznam .= '</div>'."\n";
// TVS 2 END

// Kanal A START
$src = CheckFile('kanala.dat', 'http://24ur.com/spored/kanala_'.mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d")-$min, date("Y")).'.php');
$pSeznam .= '<div id="kanala" style="display: none;border: solid 1px #000000;">'."\n";
$today[2][] = "Kanal A";
if(eregi('<!-- TV Spored HEAD start -->(.*)<!--  zakljucek && links -->', $src, $temp))
{
   preg_match_all("/<span class=\"tv_clock\">(.+?)<\/span>/", $temp[1], $ura);
   preg_match_all("/tv__linkorange\">(.+?)<\/span>/", $temp[1], $spored);
   for($x=0;$x<count($ura[1]);$x++)
   {
      $print = $ura[1][$x]." - ".strip_tags(iconv('iso-8859-2', 'UTF-8', $spored[1][$x]));
      if (compareTime($ura[1][$x], $ura[1][$x+1], $time))
         $today[2][] = $print = '<b>'.$print.'</b>';
      $pSeznam .= '  <div style="width:100%;background-color:'.((($x)%2 == 0) ? '#9ccff0' : '#e5f5ff').';border: 0px;">'.$print."</div>\n";
   }
}
$pSeznam .= '</div>'."\n";
// Kanal A END

// POP TV START
$src = CheckFile('poptv.dat', 'http://24ur.com/spored/poptv_'.mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d")-$min, date("Y")).'.php');
$pSeznam .= '<div id="poptv" style="display: none;border: solid 1px #000000;">'."\n";
$today[3][] = "POP TV";
if(eregi('<!-- TV Spored HEAD start -->(.*)<!--  zakljucek && links -->', $src, $temp))
{
   preg_match_all("/<span class=\"tv_clock\">(.+?)<\/span>/", $temp[1], $ura);
   preg_match_all("/tv__linkblue\">(.+?)<\/span>/", $temp[1], $spored);
   for($x=0;$x<count($ura[1]);$x++)
   {
      $print = $ura[1][$x]." - ".strip_tags(iconv('iso-8859-2', 'UTF-8', $spored[1][$x]));
      if (compareTime($ura[1][$x], $ura[1][$x+1], $time))
         $today[3][] = $print = '<b>'.$print.'</b>';
      $pSeznam .= '  <div style="width:100%;background-color:'.((($x)%2 == 0) ? '#9ccff0' : '#e5f5ff').';border: 0px;">'.$print."</div>\n";
   }
}
$pSeznam .= '</div>'."\n";
// POP TV END

echo 'Trenutno na TV: <br />'."\n";
foreach($today AS $a)
{
   if($a[1] == "")
      echo '<div style="border-bottom: solid 1px #000000;width: 600px;"><b>'.$a[0].':</b> &nbsp;&nbsp;Trenutno ni nic na sporedu :(</div>'."\n";
   else
      echo '<div style="border-bottom: solid 1px #000000;width: 600px;"><b>'.$a[0].':</b> &nbsp;&nbsp;'.strip_tags($a[1])."</div>\n";
}
echo "<br />\n".$pSeznam;
?>
</body>
</html>


red_mamba
član

št. sporočil: 248
datum: 06.04.2006 | čas: 07:11

Eh fantje, to je že vse narjeno: http://www.rtv.sifREDi
član

št. sporočil: 960
datum: 06.04.2006 | čas: 08:40

to sm itak naredu enx k mi je blo dougcas, pa kot drugo je pa tko narjen da je men ql ;)sebastijan
član

št. sporočil: 23
datum: 06.04.2006 | čas: 12:52

Se strinjam, da je narejeno. Kljub temu je zadeva uporabna za navidezno namizje Dashboard v obliki majhne datoteke imenovane widget (http://www.apple.com/downloads/dashboard/?r=dbw) in za prikaz v iCal (OS X).Sebastijan Bauman
stran: [1]
stran je še vedno v izdelavi zato nekatere stvari manjkajo oz. niso dokončane
forum -
teme zadnjih 24h -
iskanje -
statistika -
pravila -
Stran nar... (0) -
(0) -
napaka (2) -
Delo ponu... (1) -
Delo ponu... (1) -
Iščemo PH... (12) -
Drugi PHP... (1) -
(1) -
Vpis teks... (1) -
PHP exec ... (2) -
Kateri PHP framework uporabljate?

CakePHP
CodeIgniter
Drupal
Symfony
Yii
Zend Framework
Drugo

0.0211350917816
Število obiskov od 19.julija 2002: 2.435.442
php-si.com ne odgovarja za prispevke članov.
admin: lazo@php-si.com
Copyright © 2002 php-si.com. Vse pravice pridržane